Pelindung          :    Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UNLAM

Pembina            :    Suyidno, M.Pd

Ketua               :    Abdullah Al Mukarram

Wakil Ketua       :    Hendrika Mei Riyandy

Sekretaris          :    1. Syarifah Haniah, 2. Nispi Hariyani

Bendahara         :    1. Dedeh Kurniasih, 2. Yunita Arianie

.

Departemen Pengembangan Kerohanian

Koordinator      :    M.Mahfuziannor

Anggota          :

1. Rully Efriadi

2. Rakhmatun Nisa

3. Miftahul Jannah

4. Ach. Kurniawan Khakim

5. Hidayat Sutanto

.

Departemen Pengembangan Penalaran dan Laboratorium

Koordinator      :    Suryaman

Anggota          :

1. Hairul Akbar

2. M. Rahmad Syalehin

3. M. Abdul Karim

4. Kartika Drajad P.

5. Husnul Hatimah

.

Departemen Pengembangan Minat dan Bakat

Koordinator      :    Bratanata Sanjaya

Anggota          :

1. Herda Septina

2. Rafika Hasanah

3. Mila Sejahtera

4. Gufron Firmansyah

.

Departemen Pengembangan Organisasi dan Politik

Koordinator      :    Giat Primayoga

Anggota          :

1. Ahmad Juan Anidom

2. M. Nazarudin

3. Aang Rohyadi

4. Ahmad Misradi Surya

5. Brissanty Galih P.

.

Derpartemen Humas dan Dana

Koordinator      :    Syahrijal

Anggota          :

1. Norhidayah

2. Normiati

3. Rezeki Amaliah

4. Fauriza Choirun Nisa

5. Rifki Tio Arbi